Privacyverklaring


 

Pedicure Petra kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van  Pedicure Petra,  kan  Pedicure Petra de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

 

Waarom Pedicure Petra uw gegevens nodig heeft en verwerkt is om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG BLIJVEN GEGEVENS BEWAARD

Pedicure Petra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Pedicure Petra bewaart de gegevens niet langer dan 5 jaar na het laatste bezoek  aan Pedicure Petra. Dit is nodig voor de boekhouding.

DELEN MET ANDEREN

Pedicure Petra verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar petrapedicure@live.nl en Pedicure Petra zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Pedicure Petra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met Pedicure Petra.

Vestigingsadres:  Prins Bernhardstraat 1a-103, 9251 GJ te Burgum
Inschrijvingsnummer KvK:        0111-2526

Telefoon:                06-21404786
E-mailadres:          info@pedicurepetraburgum.nl